858 Görüntüleme   Beğendim (0) 0 / 5
Bu video "17.06.2015" tarihinde eklenmiştir.

Embriyoloji laboratuvarında yapılan işlemlerden biri de embriyo dondurma işlemidir. Burada embriyolar, koruyucu bir sıvı ile karıştırılarak cam tüplere konur ve sıvı nitrojen içerisinde eksi derecelerde özel sistemlerde dondurularak saklanır.

Tüp bebek tedavisinde sperm ve yumurtanın laboratuvar koşullarında döllenmesinin ardından oluşan embriyolardan en iyi gelişim gösterenler seçilir. Kaliteli embriyoların sayısı fazla olduğunda daha sonra kullanılmak üzere dondurulur. Böylece anne adayı her defasında yumurtalıkların uyarılması, yumurta hücrelerinin toplatılması gibi aşamalardan geçmek zorunda kalmaz.

Transfer işlemi sırasında rahim içine gebelik oluşturma şansı en yüksek embriyolar yerleştirilir.  Bu embriyolardan kullanılmayanlar ise dondurulup saklanır. Dondurulan embriyolar çözülecekleri zaman sıvı nitrojenden çıkarılır, oda ısısında çözülür, koruyucu sıvıdan ayrılarak özel bir kültür ortamına alınıp, inkübatore konur. Aynı gün iyi görünen embriyolar transfer edilebilir.

Tüp Bebek Laboratuvarlarında uzun yıllardır uygulanmakta olan embriyo dondurma ve çözme yöntemi ile son yıllarda geliştirilen yeni teknikler sayesinde gebelik elde etme oranları çok daha yüksektir.

Anne-baba adayından elde edilen sperm ve yumurta hücrelerinin döllenmesi sonucu elde edilen kaliteli embriyolar birden fazla ise bunlar bir başka transfer işleminde kullanılmak üzere saklanabilir.  İlk denemede gebelik elde edilemeyeceği ihtimali düşünülerek dondurulabileceği gibi gebelik elde edilse bile daha sonraki yıllarda kullanılmak üzere de dondurulabilir.

Dondurulmuş embriyolarla yapılan transferin başarı oranı taze embriyolarla yapılan transferler ile aynı seviyededir.

Kaliteli sperm dokuları da tıpkı embriyolar gibi dondurulup saklanabilmektedir. Böylece tekrar sperm kullanılması gerektiğinde baba adayının da herhangi bir işlemden geçmesi gerekmez.

Henüz çocuk sahibi olmayı planlamadığı halde kanser tedavisi görecek hastaların da spermlerinin dondurulması önerilir. Çünkü kanser hastalarında görülen kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin özellikle eşey hücreler (yumurta ve sperm hücreleri) üzerinde öldürücü etkisi vardır. Hasta bekar ise ve ileriye yönelik çocuk sahibi olmak gibi bir planı varsa bu tedavilere başlamadan önce spermlerini dondurması önerilir.

Bekar fakat yumurtalık yetmezliği tanısı almış kadınlarda da kanuni olarak yumurta hücreleri dondurulup saklanabilmektedir. Söz konusu anne adaylarının ileri ki yıllarda ya da evlendiği zaman saklanan yumurtaları ile tüp bebek uygulaması yapılarak bebek sahibi olması mümkündür.

Erkeklerde olduğu gibi kanser hastası kadınlarda da yumurta hücreleri kemoterapi ve radyoterapiden olumsuz etkileneceğinden tedavi öncesinde hastadan yumurta hücreleri alınıp, dondurulup saklanmalıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar dondurulmuş embriyoların uzun süre sonra çözüldüğünde bile sağlıklı gebelik oluşturabildiğini göstermiştir. Ancak ülkemizde Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Teknikler Üst Kurulu’nun hazırladığı yönetmelik gereğince 5 yıl olarak sınırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre embriyo dondurma ve çözme işlemi ancak eşlerin yazılı onayıyla gerçekleştirilebilmekte, çiftin boşanması, eşlerden birinin ölümü veya saklama süresinin dolması durumunda saklanan embriyolar imha edilmektedir.

Embriyolar birinci günden altıncı güne kadar gelişimlerinin her aşamasında dondurulabilir. Ancak çözme sonrası en yüksek sayıda canlı embriyo elde edilebilmesi için dondurma işleminin, embriyoların gelişim aşamasına özel bir teknikle uygulanması gerekmektedir. Özellikle tercih edilen Vitrifikasyon yönteminde (hızlı dondurma ve hızlı çözme sistemi) embriyoların çözüldükten sonra hayatta kalma oranları çok daha yüksektir.

Embriyoları dondurduktan sonra iki yıl saklamak ile yirmi yıl saklamak arasında bir fark yoktur. Biyolojik özelliklerini ve tazeliklerini aynı şekilde korurlar. Dondurulduktan iki ay sonra transfer edilen ile iki yıl sonra transfer edilen embriyoların başarı oranları aynıdır.

Dünyada ilk dondurulmuş embriyo bebeği 1984 yılında dünyaya gelmiştir.